C'EST LA VIE

Hãy thưởng thức cuộc đời này khi bạn còn có thể .